Przedszkola dla Wszystkich

Od lipca 2020r. Gmina Miasto Kołobrzeg realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: "PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg".

Celem projektu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku przedszkolnym w tym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Nasze przedszkole również realizuje zadania zawarte w tym projekcie.

W ramach realizacji projektu:

  • 4 nauczycieli uzyskało dofinansowanie do studiów podyplomowych:
    • 2 nauczycieli na kierunku "Terapia Integracji Sensorycznej (Autyzm, zespół Aspergera, ADHD, MPD, zespół Downa, FAS)"
    • 1 nauczyciel na kierunku "Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno - pedagogiczna"
    • 1 nauczyciel na kierunku "Edukacja, Rewalidacja i Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży za Spektrum Autyzmu (autyzm i zespół Aspergera)"

Ponadto w III kwartale 2021 zaplanowany jest zakup:

  • Bee - botów służących do rozwijania kompetencji kluczowych; umiejętności matematycznych, logicznego myślenia, kodowania;
  • sprzętu na kółko fotograficzne, w celu rozwijania zainteresowań dzieci, poszerzenia oferty edukacyjnej placówki.

Na realizację zadań wynikających z projektu otrzymaliśmy ogólnie kwotę 48 800,00 zł.