RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 8 im. JANA BRZECHWY


ZARZĄD

  • Przewodnicząca - Paulina Łysoń
  • Sekretarz - Sylwia Kalinowska
  • Skarbnik - Natalia Stachura
  • Członkowie - wszystkie trójki grupowe

Rada Rodziców uchwaliła stawkę na rok szkolny 2020/2021 w wysokości 200 zł od Rodziny.


UWAGA!

Wyjątek: rodzicom, którzy w ubiegłym roku szkolnym wpłacili kwotę 200 zł - przysługuje zniżka za niewykorzystane środki w wysokości 100 zł.


Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców: BOŚ BANK. Nr konta: 20 1540 1043 2017 9228 5107 0001 w terminie do końca października 2020 lub do końca stycznia 2021 r.