RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 8 im. JANA BRZECHWY


ZARZĄD

 • Przewodnicząca: Paulina Łysoń
 • Sekretarz: Magdalena Gęsiarz
 • Skarbnik: Aneta Krzos
 • Komisja Rewizyjna:
  • Sylwia Kalinowska
  • Katarzyna Mikołajczuk
 • Członkowie: trójki grupowe

Rada Rodziców uchwaliła stawkę na rok szkolny 2022/2023 w wysokości 300 zł oraz 200 zł na drugie i kolejne dziecko.


 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe Rady Rodziców:

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie o/ w Gościnie:

Przedszkole nr 8 Rada Rodziców
79 8581 1030 2008 5000 0340 0001

Tytułem: imię i nazwisko dziecka oraz grupa


Jeżeli jest taka możliwość, to prosimy o dokonywanie wpłat w dwóch ratach:

 • I rata - do końca października
 • II rata - do końca stycznia

Wszystkie wpłaty zostaną przeznaczone na potrzeby dzieci.


PRELIMINARZ WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Składka: 300 zł/ od dziecka oraz 200 zł od drugiego i kolejnego rodzeństwa
Ilość dzieci: 177. Ilość rodzin: 15
162 x 300 + 15 x 200 =51.600,00

LP

Nazwa wydatku

Wys. wyd. śr/zł

Termin wyd.

Uwagi

1

Upominki z okazji pasowania na przedszkolaka dla dzieci nowoprzyjętych

1000,00

X

30 zł/ dziecko
nowoprzyjęte

2

Piknik integracyjny

2.000,00

IX

 

3

Upominki z okazji Mikołajek

8.850,00

XII

50 zł/ dziecko

4

Upominki z okazji Wielkanocy

7.080,00

III

40 zł/ dziecko

5

Organizacja Dnia Dziecka
Ferie zimowe

7.000,00

VI

6.000 zł
1.000 zł.
Wszystkie grupy

5

Upominki z okazji zakończenia edukacji przedszkolnej ( birety, książka, dyplom)

2.500,00

VI

50 osób

50 zł./dziecko

6

Organizacja imprez o charakterze rodzinnym- Dzień Babci,

dzień Mamy i Taty, Jasełka, Andrzejki,

700,00

I/VI

 100 zł/ grupę x 7

7

Audycje umuzykalniające

 

2.520,00

7X
360,00

 

8

Zabawa karnawałowa, Walentynki 

500,00

I

Wodzirej
Zdjęcia

9

Wycieczka

7.950,00

IX-VI

7 grup
50 zł /dziecko

9

Spektakle teatralne

1.500,00

Cały rok

Wszystkie grupy

10

Organizacja warsztatów ceramicznych i innych 

1.800,00

XII, VI

10 zl/dziecko
Wszystkie grupy

11

Nagrody dla uczestników konkursów przedszkolnych

1.500,00

Cały rok

Dla wszystkich uczestników

12

Inne - bilety, podziękowania dla prelegentów, wydatki niezaplanowane

500,00

 

Wszystkie grupy

13

Materiały papiernicze

6.200,00

Cały rok

35zł/dziecko
Wszystkie grupy

14

Planowane zyski

51.600,00

 

 

Preliminarz wydatków został opracowany i zaopiniowany
przez Radę Rodziców na zebraniu plenarnym w dniu 15.09.2022 r.