Zebranie rodziców nowoprzyjętych dzieci

Zapraszamy rodziców nowoprzyjętych dzieci na spotkanie organizacyjno-informacyjne w dniu 22.05.2024 r. o godz. 1600 do jadalni na II piętro (bez udziału dzieci). 

Elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli

Na podstawie Zarządzenia Nr 13/24 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 24 stycznia 2024 r. - Gmina Miasto Kołobrzeg rozpoczyna procedurę elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025.

Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej - podsumowanie

Szanowni Państwo, z satysfakcją informujemy, że prowadzona od sierpnia 2023 roku diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej dobiega końca.

Posiłki dla uczniów w szkołach w roku szkolnym 2023/2024

Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu zaprasza rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, zamieszkałe w Kołobrzegu do składania wniosków o przyznanie posiłków uczniom w czasie pobytu w przedszkolu i nauki w szkole.

Prosimy o wypełnienie dwóch ankiet Centrum Usług Społecznych

Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu prowadzi badanie na temat jakości życia, aktywności społecznej i potrzeb mieszkańców, związanych z korzystaniem z różnych usług w naszym mieście.

Ankieta wspierania rodziny

Zachęcamy do udziału w anonimowym badaniu ankietowym nt. potrzeb i oczekiwań mieszkańców miasta w sferze wsparcia dla rodzin. Badanie ankietowe umożliwi nam opracowanie Miejskiego programu wspierania rodziny na lata 2024-2026 dostosowanego w najwyższym stopniu do zdiagnozowanych potrzeb społeczności lokalnej.