Ubezpieczenia dzieci w roku szkolnym 2021/22

Drodzy Rodzice. Informujemy, że ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zainteresowanym Rodzicom przekazujemy oferty , które wpłynęły do naszego przedszkola.

Zebranie z rodzicami

Drodzy Rodzice! Serdecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne, które odbędzie się w salach zajęć w następujących dniach...