Ankieta wspierania rodziny

Zachęcamy do udziału w anonimowym badaniu ankietowym nt. potrzeb i oczekiwań mieszkańców miasta w sferze wsparcia dla rodzin. Badanie ankietowe umożliwi nam opracowanie Miejskiego programu wspierania rodziny na lata 2024-2026 dostosowanego w najwyższym stopniu do zdiagnozowanych potrzeb społeczności lokalnej.