Ogłoszenie na wakacje

SZANOWNI RODZICE. Informuję, że wszystkie wnioski złożone na okres wakacji (lipiec i sierpień) zostały rozpatrzone pozytywnie. Rodzice, którzy złożyli wniosek na miesiąc lipiec do Przedszkola Miejskiego nr 7 są zobowiązani do złożenia w kancelarii przedszkola deklaracji wraz z załącznikami do 20 maja 2022 r. Deklaracje są do odebrania u nauczycieli w grupach.

WAKACJE 2022!

SZANOWNI RODZICE, uprzejmie informuję, że w okresie wakacji Przedszkole Miejskie nr 8 będzie pełniło dyżur w miesiącu sierpniu dla dzieci:

Konkurs Rabata Konsultacyjna

Regulamin konkursu Rabata Konsultacyjna w ramach konsultacji dotyczących zagospodarowania Skweru Pionierów. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, zwany dalej Organizatorem. Konkurs trwa 6.03.2022 r. od godziny 15:00 do godziny 17:00. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

Nowe konto Rady Rodziców

Drodzy rodzice. Informujemy, że dotychczasowe konto rady rodziców BOŚ Bank: 20 1540 1043 2017 9228 5107 0001 – zostanie zamknięte w dniu 31.03.2022 r.

Zapraszamy wszystkich rodziców do pobrania dokumentu, którzy chcą kontynuować edukację swoich dzieci w przedszkolu w następnym roku szkolnym.

"Żaden lek nie zastąpi ruchu" to hasło przewodnie tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich - Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Naczelnym celem jest wzmożenie motywacji do zwiększenia aktywności ruchowej.

Ubezpieczenia dzieci w roku szkolnym 2021/22

Drodzy Rodzice. Informujemy, że ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zainteresowanym Rodzicom przekazujemy oferty , które wpłynęły do naszego przedszkola.

Zebranie z rodzicami

Drodzy Rodzice! Serdecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne, które odbędzie się w salach zajęć w następujących dniach...

Szanowni Państwo, Centrum Rozwoju Lokalnego wspólnie z psycholog Beatą Liwowską serdecznie zapraszają do obejrzenia najnowszego filmu edukacyjnego dla rodziców pn. "Rozwój dziecka". Film powstał w ramach cyklu "CRL uczy rodziców".