Przyjaciele Zippiego - program w ramach realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

"Przyjaciele Zippiego" to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Program "Przyjaciele Zippiego" ma na celu promocję zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami.

Program został stworzony specjalnie dla dzieci 5-8 letnich o różnym poziomie umiejętności. Uczy dzieci jak radzić sobie z codziennymi problemami, jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia sobie. Program zachęca również do współpracy i pomagania innym dzieciom.

Jedną z ważniejszych cech programu jest to, że był tworzony jako program uniwersalny, w przeciwieństwie do innych programów, które koncentrują się na pomocy dzieciom doświadczającym konkretnych problemów lub trudności. Ten program może pomóc wszystkim dzieciom.

Przyjaciele Zippiego

Program uczy dzieci:

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
 • Jak słuchać uważnie
 • Jak prosić o pomoc
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
 • Jak mówić przepraszam
 • Jak radzić sobie z prześladowaniem
 • Jak rozwiązywać konflikty
 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, między innymi ze śmiercią
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji
 • Jak pomagać innym

07-08.04.2022 roku Panie Anna Krysztofiak i Kinga Płócienniczak odbyły szkolenie dla realizatorów międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego PRZYJACIELE ZIPPIEGO, które uprawnia do prowadzenia zajęć z dziećmi. Szkolenie zostało zorganizowane przez CENTRUM POZYTYWNEJ EDUKACJI.


W roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęliśmy zajęcia z programem PRZYJACIELE ZIPPIEGO. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu w grupie dzieci 5 letnich, grupa VI-Kangurki. Na początku założyliśmy hodowlę patyczaków, oraz dowiedzieliśmy się jak powinniśmy o nie dbać, co najbardziej lubią robić i jeść, a także otrzymaliśmy dużego, pluszowego patyczaka- Zippiego, który będzie z nami na wszystkich zajęciach, a także będziemy mogli przytulić się do niego zawsze, kiedy poczujemy się smutni. Wspólnie stworzyliśmy kącik Zippiego, który będziemy wzbogacać o własne prace z zajęć i samodzielnie zrobione patyczaki.


Na pierwszym zebraniu z rodzicami, poinformowaliśmy rodziców dzieci z grupy VI o chęci realizowania programu, wyjaśniliśmy ideę programu oraz wprowadziliśmy ich w tematy, które będą omawiane podczas 24 spotkań. Ponadto rodzice otrzymali od nas "Informator dla rodziców o programie PRZYJACIELE ZIPPIEGO", a także podpisali deklarację udziału dziecka w programie. W celu wzmacniania umiejętności nabytych podczas spotkań z Zippim, dzieci będą otrzymywać dodatkowo opracowane materiały jako ćwiczenia domowe.


POZNAJEMY ZASADY!
Na wszystkich naszych spotkaniach z Zippim obowiązują te same zasady, wieszamy na drzwiach zawieszkę, która informuje wszystkich, że mamy zajęcia i nie należy nam przeszkadzać; zawsze powtarzamy zasady, które są powieszone w kąciku Zippiego; zawsze siadamy w kręgu na krzesełkach i zawieszamy sobie plakietki na szyi; zawsze podczas zajęć witamy się z naszym pluszowym przyjacielem i cieszymy się, że jest on z nami. Po każdych zajęciach dokonujemy ewaluacji poprzez wypełnienie przygotowanych arkuszy.


Podczas zajęć towarzyszy nam rymowanka, którą sami wspólnie ułożyliśmy i bardzo chętnie ją recytujemy na rozpoczęcie każdego spotkania.

ZIPPI

Zippi zawsze bądź tu z nami,
Zippi bardzo cię kochamy,
Z Zippim spotkań jest tak wiele,
Zippi naszym przyjacielem,

Kiedy z Zippim jest spotkanie,
Siądźmy w kole na dywanie,
Ważne sprawy omówimy,
Wszystkie smutki pogonimy,
Radzić sobie z problemami,
Nauczymy się tu sami.


Do naszego programu zakupiliśmy dla każdego dziecka zeszyt ćwiczeń, w którym każdy może po skończonych zajęciach narysować/ zapisać swoje pomysły, przemyślenia, refleksje. Dzięki temu dzieci mogą w każdej chwili zajrzeć do swoich wspomnień, rozwiązań i skorzystać z nich w chwilach trudności.


Dbamy o naszych przyjaciół w terrarium.


Czy jesteś moim przyjacielem? Jak rozwiązywać konflikty? Jak nawiązywać przyjaźnie? Tego wszystkiego uczymy się na naszych zajęciach, które opierają się na wspaniałej przyjaźni bohaterów opowiadania. Wykonaliśmy swoich przyjaciół i mogliśmy opowiedzieć o nich wszystkim podczas spotkania.


Na naszych zajęciach z Zippim pomagamy rozwiązywać problemy naszych przyjaciół z opowiadania, wskazujemy pomysły na ich rozwiązanie, sposoby radzenia sobie z nimi samemu; wykorzystujemy do tego zabawy, karty zawarte w materiałach, a także scenki dramowe, w których dzieci się świetnie odnajdują.


KONKURS
W grudniu zorganizowaliśmy konkurs na temat przeciwdziałania alkoholizmowi i radzenia sobie w trudnych sytuacjach "Alkohol- zły doradca". W ramach konkursu przygotowano również pogadankę i oglądanie filmu edukacyjnego o zdrowiu.
Dla wszystkich dzieci zostały przygotowane dyplomy i zakupione nagrody. Gratulujemy!


Kangurki kontynuując realizację programu przyjaciele Zippiego- poszerzyły swoje działania o prowadzenie własnych, indywidualnych portfolio, w których gromadzą karty ewaluacji z wszystkich zajęć, ilustracje, które przygotowali po zajęciach, zdjęcia oraz zeszyt ćwiczeń.


W ramach naszego programu w marcu zorganizowaliśmy kreatywne warsztaty z rodzicami, był to wspaniały czas, aby współdziałać w pracy, a także dostrzegać alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego w sposób atrakcyjny dla dzieci. Podczas naszych warsztatów powstały piękne wiosenne ozdoby oraz najróżniejsze patyczaki do naszego kącika Zippiego. Dziękujemy wszystkim rodzicom za spędzony wspólnie czas.


Dokonaliśmy zakupów materiałów plastycznych i kreatywnych niezbędnych do realizacji naszego programu. Materiały posłużą nam do drukowania materiałów niezbędnych do realizacji programu, do wykonywania ewaluacji i prac plastycznych po zajęciach, do przeprowadzenia zajęć z rodzicami i psychologiem.


Utworzenie kącika refleksji i relaksu. Nasz wspaniały, nowy kącik cieszy się ogromnym powodzeniem wśród dzieci. W ramach realizacji programu pozyskaliśmy piękna, wygodną sofę, słuchawki akustyczne, klepsydry, akcesoria sensoryczne, gry integracyjne i logiczne. W kąciku dzieci mogą miło spędzić czas, rozładować emocje, wyciszyć się, posłuchać muzyki lub rozwijać kontakty społeczne.


W kwietniu podczas zajęć realizujących program PRZYJACIELE ZIPPIEGO odbyły się dwa spotkania z psychologiem, na których poruszone zostały bardzo ważne problemy, z którymi zdarza się nam czasami borykać. Odnajdywanie się w nowych, trudnych sytuacjach, radzenie sobie z emocjami, przełamywanie strachu i oporu... Wszystkie te problemy mogliśmy omówić i wspólnie rozwiązywać podczas zabaw, scenek dramowych, rozmów, dyskusji, przy wykonywaniu plakatów i prac plastycznych. Do realizacji tego zadania wykorzystaliśmy mikrofony i tablet na którym nagraliśmy nasze scenki, które później wspólnie omawialiśmy. To było bardzo ciekawe dla nas doświadczenie.