Dzień bezpiecznego internetu

Tego dnia dzieci z grupy VI dyskutowały na temat wad i zalet korzystania ze środków masowego przekazu, na temat zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego korzystania z internetu. Obejrzeliśmy filmy edukacyjne dla dzieci z serii sieciaki.pl

Korzystając z okazji mogliśmy zaprezentować i zagrać w gry dostosowane do wieku i umiejętności dzieci.