Ankieta wspierania rodziny

Zachęcamy do udziału w anonimowym badaniu ankietowym nt. potrzeb i oczekiwań mieszkańców miasta w sferze wsparcia dla rodzin. Badanie ankietowe umożliwi nam opracowanie Miejskiego programu wspierania rodziny na lata 2024-2026 dostosowanego w najwyższym stopniu do zdiagnozowanych potrzeb społeczności lokalnej.

Ankieta jest dostępna na stronie: https://cus.kolobrzeg.pl/a,425,wypelnij-ankiete-na-temat-potrzeb-wspierania-rodzin-w-naszym-miescie

Termin zakończenia badania ankietowego upływa 29 września br.