Prosimy o wypełnienie dwóch ankiet Centrum Usług Społecznych

Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu prowadzi badanie na temat jakości życia, aktywności społecznej i potrzeb mieszkańców, związanych z korzystaniem z różnych usług w naszym mieście.

W związku z tym chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat kilku zagadnień ważnych dla naszej społeczności, a także konkretnych działań, które powinny zostać zrealizowane w naszym mieście w okresie najbliższych kilku lat. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki będą prezentowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych (np. wykresów i tabel). Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza - odpowiedzi na poszczególne pytania należy zaznaczyć lub wpisać tekst odpowiedzi. Pytania są zamieszczone na kilku kolejnych stronach. Po wypełnieniu wszystkich pytań na danej stronie, proszę kliknąć przycisk DALEJ. Jeśli nie może Pan(i) przejść dalej, proszę sprawdzić, czy udzielił(a) Pan(i) odpowiedzi na wszystkie pytania.

ANKIETA

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu! Prosimy o wypełnienie ankiety najpóźniej do poniedziałku 2 października 2023 roku.


Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu prowadzi badanie mające na celu zrozumienie potrzeb i oczekiwań mieszkańców miasta Kołobrzeg w zakresie wsparcia dla rodzin. W związku z tym chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat kilku zagadnień ważnych dla naszej społeczności, a także konkretnych działań, które powinny zostać zrealizowane w naszym mieście w okresie najbliższych kilku lat. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki będą prezentowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych (np. wykresów i tabel). Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza - odpowiedzi na poszczególne pytania należy zaznaczyć lub wpisać tekst odpowiedzi. Pytania są zamieszczone na kilku kolejnych stronach.

ANKIETA

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu! Prosimy o wypełnienie ankiety najpóźniej do 30 września 2023 roku.