Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej - podsumowanie

Szanowni Państwo, z satysfakcją informujemy, że prowadzona od sierpnia 2023 roku diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej dobiega końca.

Przebadano 792 mieszkańców miasta. Teraz nadszedł czas na weryfikację uzyskanych wyników badania i konfrontację ich z opiniami, sugestiami i propozycjami Kołobrzeżan. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w kolejnym etapie, tj. warsztatach dla mieszkańców i konsultacjach społecznych. To niezwykle ważne przedsięwzięcia z udziałem mieszkańców, przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców naszego miasta. To czas i miejsce na Państwa głos. Głos, który weźmie udział w tworzeniu programu usług społecznych dopasowanych do faktycznych potrzeb Kołobrzeżan.

Dokument do konsultacji - wstępny raport z diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej oraz szczegóły ich przeprowadzenia uzyskacie Państwo pod linkiem.

Dziękujemy za współpracę.

Karina Fitał
Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych
Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu