Dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że Gmina Miasto Kołobrzeg uzyskała dotację na 2023 r. w łącznej wysokości 63.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakupu nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". Koszt całkowity programu to 78.750 zł (20% stanowi wkład własny).

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.
Głównym celem programu jest rozwój czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie roli bibliotek publicznych.

Priorytet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz bibliotek pedagogicznych.

Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3 będą przeznaczone na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek szkolnych oraz na zakup elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

Placówki podległe Gminie Miasto Kołobrzeg, które otrzymały wsparcie finansowe na 2023 r. w ramach programu:

  • Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima - kwota dofinansowania 3000,00 zł,
  • Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessori - kwota dofinansowania 3000,00 zł,
  • Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka - kwota dofinansowania 3000,00 zł,
  • Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy - kwota dofinansowania 3000,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka - Oddziały przedszkolne - kwota dofinansowania 3000,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego - kwota dofinansowania 12000,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich - kwota dofinansowania 12000,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego - kwota dofinansowania 12000,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy - kwota dofinansowania 12000,00 zł.

Dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025