Jesienne zajęcia matematyczno - plastyczne

W ostatni czwartek października Kangurki brały udział w jesiennych zajęciach matematyczno - plastycznych. Dzieci pracując w parach daltońskich doskonaliły liczenie, układały puzzle ze stopniowaniem trudności, kolorowały jesienne ilustracje zgodnie z podaną cyfrą oraz wykonały pracę plastyczną "Las jesienią".