Rozstrzygnięcie konkursu na "Najładniejszy Różaniec"

W październiku odbył się konkurs na "Najładniejszy Różaniec". Pragnę serdecznie podziękować dzieciom i ich Rodzicom z grup III, IV, V, VI za przygotowanie pięknych różańców. Na konkurs wpłynęło 26 prac, w których zastosowano ciekawe materiały.

Wszystkie prace zostały nagrodzone dyplomem i upominkiem książkowym. Bardzo dziękuję za udział w konkursie.

Katechetka
Teresa Jóźwik