Potwierdzenie woli

Zapraszamy wszystkich rodziców do pobrania dokumentu, którzy chcą kontynuować edukację swoich dzieci w przedszkolu w następnym roku szkolnym.

[ DOKUMENTACJA ]