WAKACJE 2022!

SZANOWNI RODZICE, uprzejmie informuję, że w okresie wakacji Przedszkole Miejskie nr 8 będzie pełniło dyżur w miesiącu sierpniu dla dzieci:

  • z Przedszkola Miejskiego nr 8,
  • z Przedszkola Miejskiego nr 7,
  • z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 8 .

ZE WSZYSTKIMI DZIEĆMI PRACOWAĆ BĘDZIE PERSONEL PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8


W miesiącu lipcu dla dzieci:

  • z Przedszkola Miejskiego nr 8,
  • z Przedszkola Miejskiego nr 7,
  • z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 8

dyżur będzie pełniło Przedszkole Miejskie nr 7 przy ulicy Bogusława X 20.

ZE WSZYSTKIMI DZIEĆMI PRACOWAĆ BĘDZIE PERSONEL PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 7

Rodzice, którzy potrzebują opieki dla swoich dzieci w w/w czasie powinni złożyć wniosek w kancelarii Przedszkola Miejskiego nr 8 w terminie od 14 do 31 marca 2022 r.

Płatność za żywienie i pobyt będzie pobierana z góry do 25 czerwca i 25 lipca 2022 r.

Po rozpatrzeniu wniosków i przeliczeniu dzieci - do 30 kwietnia 2022 r. zostanie Państwu przekazana ostateczna informacja o przyjęciu dziecka na okres wakacji do wskazanej lub innej placówki.

Poinformujemy także w jakim terminie będziecie się Państwo zgłaszać do placówki dyżurującej w celu złożenia niezbędnych dokumentów i deklaracji.


[ WNIOSKI ]


Z poważaniem