Ogłoszenie na wakacje

SZANOWNI RODZICE. Informuję, że wszystkie wnioski złożone na okres wakacji (lipiec i sierpień) zostały rozpatrzone pozytywnie. Rodzice, którzy złożyli wniosek na miesiąc lipiec do Przedszkola Miejskiego nr 7 są zobowiązani do złożenia w kancelarii przedszkola deklaracji wraz z załącznikami do 20 maja 2022 r. Deklaracje są do odebrania u nauczycieli w grupach.

Podczas pobytu w Przedszkolu nr 7 korzystamy z tych samych kart do logowania - systemu ewidencji STOPEREK.

Informacje o płatności za lipiec z "góry" otrzymacie Państwo na email do 10 czerwca 2022 r. Wpłaty należy dokonać na wskazane w emailu na konto bankowe "Przedszkola nr 7" dołączone w deklaracji w terminie do 25 czerwca 2022 r. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie dziecko zostanie skreślone z listy zgłoszonych do Przedszkola nr 7.

Dla Rodziców korzystających z Przedszkola Miejskiego Nr 8 w miesiącu sierpniu – nie stosujemy żadnych dodatkowych dokumentów i wcześniejszych opłat.